Wybrane referencje w służbie zdrowia

Aby poznać wymagania naszych Klientów przeprowadziliśmy dziesiątki wizji lokalnych, setki rozmów z pracownikami medycznymi oraz uczestniczyliśmy w przeprowadzanych procedurach medycznych.

Apreka, przychodnia, izba przyjęć, blok operacyjny, oddział anestezjoligii i intensywnej terapi, centralna sterylizatornia, szpitalny oddział ratunkowy, lądowisko dla śmigłowców, a także cały szpital nie mają dla nas tajemnic.

Wiemy jak funkcjonują, wiemy jakie mają potrzeby, wiemy jakimi uregulowaniami są objęte i projektujemy dokładnie to czego oczekują nasi Klienci.

Dwadzieścia lat naszych doświadczeń zaowocowało dziesiątkami projektów dla służby zdrowia. Poniżej wybrane projekty:

Pełnobranżowy projekt modernizacji Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu im. Dr Józefa Rostka w Chorzowie, przy ul. K. Miarki 40

                 – 2001 rok - obiekt zrealizowany


Koncepcja modernizacji Oddziału położniczo-noworodkowego, na potrzeby Oddziału rehabilitacji kardiologicznej oraz Oddziału chirurgii, na Oddział „chirurgii jednego dnia”, w Szpitalu im. Dr Józefa Rostka w Chorzowie, przy ul. K. Miarki 40,

                  - 2002 rok - obiekt zrealizowany


Dokumentacja techniczna montażu i instalacji myjki-dezynfektora w CS SP ZOZ WSS nr: 4 w Bytomiu, przy Al. Legionów 10

                  - obiekt zrealizowany


Pełnobranżowy projekt modernizacji Oddziału położniczo-noworodkowego, na potrzeby Oddziału rehabilitacji kardiologicznej w Szpitalu im. Dr Józefa Rostka w Chorzowie, przy ul. K. Miarki 40

                   – 2003 rok - obiekt zrealizowany


Pełnobranżowy projekt modernizacji Oddziału ginekologicznego, na potrzeby Oddziału reumatologii w Szpitalu im. Dr Józefa Rostka w Chorzowie, przy ul. K. Miarki 40

                    – 2004 rok - obiekt zrealizowany


Pełnobranżowy projekt modernizacji laboratorium, na potrzeby Oddziału dermatologii w Szpitalu im. Dr Józefa Rostka w Chorzowie, przy ul. K. Miarki 40

                    – 2004 rok - obiekt zrealizowany


Pełnobranżowy projekt modernizacji poziomu przyziemia Pawilonu nr 2, z przeznaczeniem na pracownie diagnostyki obrazowej ZSM w Chorzowie, przy ul. Strzelców Bytomskich 11

                    – 2005 rok - obiekt zrealizowany


Pełnobranżowy projekt przebudowy istniejącego przyziemia budynku nr 3, na potrzeby Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu

                   – 2006 rok – obiekt zrealizowany


Projekt budowlano-wykonawczy adaptacji pomieszczeń przychodni wielospecjalistycznej Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu, w budynku zabytkowym (wpisanym do rejestru zabytków) dawnego Zakładu Kąpielowego w Bytomiu, przy ul. Parkowej 1

                   - 2007 rok – obiekt zrealizowany


Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt:” Wykonanie projektu technicznego przebudowy węzłów sanitarnych w Jednostce Organizacyjnej ZSM W Chorzowie, przy ul. K. Miarki 40”

                   – 2008 r – obiekt zrealizowany


Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt:” Wykonanie projektu technicznego przebudowy wejścia głównego wraz z robotami towarzyszącymi w Jednostce Organizacyjnej ZSM W Chorzowie, przy ul. K. Miarki 40”

                   - 2008 r – obiekt zrealizowany


Pełnobranżowy projekt przebudowy i modernizacji bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią, zlokalizowanego na terenie Szpitala Miejskiego w Zabrzu, przy ul. Zamkowej 4, w związku z modernizacją bloku operacyjnego – w zakresie bloku operacyjnego dla 4-ch sal operacyjnych oraz centralnej sterylizatorni o pow. ok. 1500 m2 wraz z aktualizacją dokumentacji oraz nadzorami autorskimi

                  - 2008-2010 rok – obiekt zrealizowany


   Projekt budowlany, pełnobranżowy, przebudowy części pomieszczeń kondygnacji przyziemia, w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wieluniu 98-300, ul. Szpitalnej 16, w celu dostosowania powyższego do potrzeb wykonania Centralnej Sterylizatorni, w ramach projektu pn: ”Przebudowa pomieszczeń dla Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem wyposażenia „ w ramach projektu pn. Wzrost jakości świadczonych usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców regionu poprzez przebudowe Szpitala w Wieluniu oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej”.

                  - 2010 rok – obiekt zrealizowany (tryb: projektuj-buduj i wyposaż)


   Projekt budowlany i wykonawczy, pełnobranżowy przebudowy części pomieszczeń III –ej kondygnacji, obejmującej głównie pomieszczenia istniejącego Bloku Operacyjnego, w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wieluniu 98-300, ul. Szpitalnej 16, w celu dostosowania powyższego do obowiązujących przepisów, w ramach projektu pn: ”Wykonanie systemu kontroli zasilania awaryjnego – Blok Operacyjny i Intensywna Terapia oraz przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem wyposażenia” realizowanego w ramach projektu pn. „Wzrost jakości świadczonych usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców regionu poprzez przebudowe Szpitala w Wieluniu oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej”.

                  - 2011 rok – obiekt zrealizowanyPełnobranżowy projekt wraz z dokumentacjami kosztorysowymi oraz formalno-prawnymi (uzgodnienia, pozwolenia i inne) przebudowy i rozbudowy istniejących obiektów, zlokalizowanych w Kluczborku, przy ul. Marii Curie-Sklodowskiej 21, z przeznaczeniem na obiekt ochrony zdrowia pn: ”Centrum Leczenia Chorób Kręgosłupa”, będący szpitalem o specjalności: neurochirurgia i ortopedia, wraz z zagospodarowaniem terenu, przyłączami, jak również późniejszymi zmianami (projekty zamienne nr 1 i 2) oraz nadzorami autorskimi.

 

  Projekt j.w. obejmował swym zakresem następujące oddziały:

 

„Pawilon Rehabilitacyjny”, o pow. ok. 500 m2, z salami rehabilitacyjnymi, terapeutycznymi, pomieszczeniami szpitalnymi oraz biurowymi
6-cio kondygnacyjny obiekt szpitalny, o pow. ok. 4 500 m2, z oddziałem diagnostyki zabiegowej, zawierającej m.inn. pomieszczenia:
  tomografu, rezonansu magnetycznego i RTG wraz z zestawem pomieszczeń towarzyszących i uzupełniających,
dwa oddziały szpitalne (ok. 550 m2 / każdy oddział),blok operacyjny dla 2-ch sal operacyjnych wraz z zestawem pomieszczeń towarzyszących i uzupełniających (pow. ok. 550 m2),
gabinety lekarskie, zabiegowe,   aptekę i inne.
Pomieszczenia techniczno-technologiczne, w tym: kotłownia, gazy medyczne, odpady medyczne, stacja Trafo i inne
- Termin wykonania dokumentacji : od czerwca 2010 roku do września 2014 roku wraz z nadzorami autorskimi

       - obiekt zrealizowany


  Projekt budowlany, pełnobranżowy, przebudowy części pomieszczeń 2 –ej kondygnacji (1-go pietra), obejmującej głównie pomieszczenia istniejącego oddziału neonatologicznego i położniczo - ginekologicznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie 46-300, przy ul. Klonowej 1, w ramach projektu pn: ” Przebudowa oraz odnowienie (modernizacja) wraz z zakupem sprzętu istniejących oddziałów: ginekologiczno - położniczego i noworodkowego, zlokalizowanych w ZOZ w Oleśnie, przy ul. Klonowej 1, w celu poprawy i lepszego dostosowania ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”- pow. ok. 1500 m2

                  2013 rok


  Projekt budowlany, pełnobranżowy, przebudowy części pomieszczeń 2 –ej kondygnacji (1-go pietra), obejmującej głównie pomieszczenia istniejącego oddziału neonatologicznego i położniczo - ginekologicznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie 46-300, przy ul. Klonowej 1, w ramach projektu pn: ” Przebudowa oraz odnowienie (modernizacja) wraz z zakupem sprzętu istniejących oddziałów: ginekologiczno - położniczego i noworodkowego, zlokalizowanych w ZOZ w Oleśnie, przy ul. Klonowej 1, w celu poprawy i lepszego dostosowania ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”- pow. ok. 1500 m2

                  2013 rok


  Program funkcjonalno-użytkowy, dla tematu: „Organizacja Śląskiego Centrum Wczesnej Diagnostyki Nowotworów i Medycyny Fizykalnej w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu, przy ul. St. Batorego 15”.

  Pow. ok. 5000 m2 . 2014 rok


Program funkcjonalno-użytkowy, w ograniczonym zakresie dla tematu:

„Projekt przebudowy istniejącego obiektu szpitalnego, zlokalizowanego w Krakowie, przy A. Modrzewiowej 22:
budynek nr: 1, w zakresie wykonania pokoi pacjentów- sal chorych, w celu dostosowania powyższych do wymogów obowiązujących przepisów, w oparciu o wytyczne Inwestora”.

                  Pow. ok. 400 m2. 2014 rok


Program funkcjonalno-użytkowy, w ograniczonym zakresie dla tematu:
„Projekt przebudowy pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku nr 2 (RTG, Izba przyjęć, sekretariat medyczny i pomieszczenia towarzyszące) dotyczące budynku przy Al. Modrzewiowej 22 w Krakowie, znajdującego się na działce nr 228, obręb 9, dla dzielnicy Krowodrza.”, w zakresie:

1-sza kondygnacja (parter) – przebudowa istniejących pomieszczeń, z przeznaczeniem na pomieszczenia Banku krwi oraz Izby przyjęć dla pacjentów planowych – zg. z obowiązującymi wymogami i przepisami

2-ga kondygnacja (piętro) - stworzenie w ramach istniejącego oddziału – 2 –ch pomieszczeń izolatki – zg. z obowiązującymi wymogami i przepisami oraz przebudowa korytarza w celu wykonania połączenia oddziału z Blokiem operacyjnym, planowanego odrębną inwestycją obiektu szpitalnego.

w celu dostosowania powyższych do wymogów obowiązujących przepisów, w oparciu o wytyczne Inwestora”.

                 Pow. ok. 500 m2 -2014 rok


Projekt budowlany, pełnobranżowy dla inwestycji pn:” Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy części pomieszczeń szpitalnych kondygnacji przyziemia (piwnic) bloku „A” na potrzeby Centralnej Sterylizatorni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, przy ul. Klonowej 1.

                 Pow ok. 250 m2 2014 rok - obiekt zrealizowany


Program funkcjonalno-użytkowy, w ograniczonym zakresie dla tematu: „Modernizacja oddziału chirurgii w SP ZOZ w Kole wraz z blokiem operacyjnym”.

                Pow. ok. 1500 m2 – 2014 rok


Projekt pelnobranżowy dla inwestycji pn: ”Adaptacja części pomieszczeń przyziemia budynku szpitalnego – pod blokiem operacyjnym, z przeznaczeniem na Centralna Sterylizatornie, w celu dostosowania Szpitala Powiatowego w Limanowej do aktualnie obowiązujących przepisów”.

               Pow ok. 300 m2 - 2014 rok


Projekt budowlany i wykonawczy, pełnobranżowy przebudowy (rozbudowy i nadbudowy) bez zmiany sposobu użytkowania, istniejącego budynku szpitalnego – oddziału rehabilitacji w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie, przy Al. Modrzewiowej 22 , w ramach
projektu pn: ”Przebudowa budynku nr 7 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii oraz jego otoczenia dla potrzeb szpitalnego oddziału rehabilitacyjnego, na działce nr 228/2 obr.9, jedn. Ewid. Krowodrza, Al. Modrzewiowa 22 w Krakowie”

              Pow ok. 2000 m2 – 2014 / 2015 rok


Projekt budowlany i wykonawczy, pełnobranżowy pn: „Przebudowa Bloku nr 6 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów, dla potrzeb oddziałów zabiegowych Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu, przy ul. St. Batorego 15, o powierzchni 3804 m2, w tym: Blok
Operacyjny”

             Pow ok. 5000 m2 – 2014 / 2015 rok


Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania:

„Utworzenie Centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku - Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego”

              Pow ok. 2000 m2 –2015 rok


Program funkcjonalno-użytkowy, w ograniczonym zakresie dla tematu:

„Przebudowa Bloku Operacyjnego (o pow. ok. 2100 m2) w ramach istniejącej lokalizacji, w celu dostosowania powyższego do obowiązujących przepisów oraz założeń inwestora w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu”.

„Przebudowa Centralnej Sterylizacji (o pow. ok. 1300 m2) w ramach istniejącej lokalizacji, w celu dostosowania powyższego do obowiązujących przepisów oraz założeń inwestora w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu”.


„Program funkcjonalno-użytkowy wraz z innymi opracowaniami dla budowy pn: „Kompleks operacyjno-zabiegowy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”
               Pow. ok. 3000 m2 – 2015 rok