Nasza oferta

Firma nasza w ramach swojej działalności wykonuje pełnobranżowe projekty architektoniczno-budowlane z uwzględnieniem następujących branż:

 • architektura
 • konstrukcja
 • instalacje wod.-kan., c.o. i instalacje specjalistyczne
 • instalacje elektryczne (zasilanie, oświetlenie, inst. siły, stacje trafo)
 • klimatyzacja i wentylacja
 • projekty technologiczne
 • projekty drogowe i ukształtowania terenu
 • instalacje teletechniczne (okablowanie strukturalne, w tym: sieci komputerowe i telefoniczne)
 • systemy zabezpieczenia elektronicznego obiektów (sygnalizacja pożaru, nagłośnienie, nadzór wizyjny, kontrola dostępu i inne)
 • systemy zarządzania budynkiem (BMS)
 • projekty sieci zewnętrznych
 • projekty zieleni krajobrazowej
 • projekty wnętrz
 • kosztorysy budowlane –przedmiary robót, inwestorskie i zbiorcze zestawienia kosztów
 • opinie techniczne

Wszystkie projekty są opracowywane i dostarczane Inwestorowi wraz z kompletem uzgodnień i pozwoleniem na budowę.