PRZEDSZKOLE

2018 rok

Projekt budowlany i wykonawczy pn.:
"Budowa dwukondygnacyjnego obiektu uzyteczności publicznej – przedszkola z oddziałem żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przyłaczami, zlokalizowanego w Chorzowie."