ZESPÓŁ PARKOWO - PAŁACOWY W KOSZĘCINIE

Pełnobranżowe dokumentacje projektowo – kosztorysowe, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami, Pozwoleniami konserwatorskimi oraz Pozwoleniami na budowę, związane z zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Koszęcinie, dla Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny            w Koszęcinie, przy ul. Zamkowej, a w tym m.in.:   
                                                                                                                                                                                           
                   -   Lata: 2002 - 2005
Projekty wykonawcze oraz projekty wnętrz dla Obiektu widowiskowo – dydaktycznego, w tym:  sala teatralna ( ok. 120 miejsc ) scena, zaplecze socjalno-sanitarne, sala baletowa dla Zespołu , sale wielofunkcyjne.
 Projekty technologiczne: kotłowni olejowej, miałowo – węglowej i pomieszczeń odżużlania kotłowni
Projekt zagospodarowania terenu dla wewnętrznego dziedzińca  Obiektu widowiskowo – baletowego wraz z projektem ogrodzenia i bramy wjazdowej.
Pełnobranżowe projekty adaptacji poddaszy Pałacowych ( części ) na cele bazy noclegowej Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej w Koszęcinie.

-   Lata: 2005 – 2007, w ramach Projektu Rewitalizacji Zespołu Pałacowo – Parkowego dla  Zespołu   Pieśni i  Tańca „Śląsk” w Koszęcinie :

Pełnobranżowy projekt wraz projektem wnętrz oraz z zagospodarowaniem terenu   rekonstrukcji Obiektu Folwarcznego ( o pow.. ok. 1500 m2 ) z przeznaczeniem na Dom Pracy Twórczej  w Koszęcinie ( sale multimedialne, zaplecze socjalno – sanitarne, gastronomia, sale warsztatowe. Pokoje noclegowe )
Pełnobranżowy projekt Budynku Technicznego wraz z zagospodarowaniem terenu o pow. ok. 200m2  ( w tym: stacja Trafo, warsztaty, zaplecze socjalno -  sanitarne )
Pełnobranżowy projekt wraz projektem wnętrz oraz z zagospodarowaniem terenu rekonstrukcji Domku Ogrodnika ( o pow. ok. 400m2 ) z przeznaczeniem na zaplecze  socjalno – sanitarne  dla Zespołu oraz sale magazynowe dla składanego systemu amfiteatru terenowego.
Pełnobranżowy projekt przebudowy i modernizacji wraz projektem wnętrz Obiektu Pałacowego,  z przeznaczeniem na Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej w Koszęcinie  wraz                           z zagospodarowaniem terenu oraz projektem dziedzińca wewnątrz pałacowego ( sale zabytkowe: „Sala Zielona”,  „ Sala Kominkowa”, „Sala Balowa”, sale dydaktyczne, komunikacja pionowa – klatki schodowe, dźwig osobowy, gastronomia, adaptacja poddaszy nieużytkowych na pokoje gościnne, sale muzealne, zaplecze techniczne: pralnia, warsztaty krawieckie, zaplecze biurowe)
Rewaloryzacja terenu założenia Parkowo – Pałacowego w Koszęcinie – ok. 12 ha, a w tym: rewaloryzacja terenów parkowych ( gospodarka drzewostanem,  nowe nasadzenia ) stawu, elementów : „małej architektury”, drogi i parkingi, sieci: wodne, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, ciepłownicze, monitoring. Projekty boisk, placów zabaw, miejsca dla rozłożenia sceny amfiteatru plenerowego oraz miejsca piknikowe.
Renowacja elewacji Pałacu wraz z iluminacją świetlną.            

                   - Lata:  2008
Pełnobranżowy projekt przebudowy obiektu garażowego ( o pow. ok. 800m2 ) z przeznaczeniem   na obiekt wielostanowiskowego garażu dla autokarów i samochodów ciężarowych i pomieszczenia biurowo – magazynowo – socjalne Zespołu Pieśni i Tańca  „Śląsk” w Koszęcinie.

                   - Lata:  2010-2012
Wykonanie  dokumentacji  projektowej  pt:  „ Rewitalizacja  zespołu  pałacowo – parkowego  w  Koszęcinie,  w  ramach  tworzenia  Śląskiego  Centrum  Edukacji  Regionalnej  II i III etap ”   -  zmiana  nr:  1  w  zakresie  wieży  i  kaplicy  pałacowej.