OPERA ŚLĄSKA

Program funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji:

Zwiększenie atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrona jej dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych”. OPERA ŚLĄSKA W BYTOMIU

Pow. ok. 5 600 m2 – 04-05. 2017