SZPITAL W ŁUKOWIE

2016 - 2017 rok

Projekt pełnobranżowy budowlany i wykonawczy dla inwestycji pn:

         „Przebudowa i rozbudowa SP ZOZ w Łukowie - Szpitala św. Tadeusza w Łukowie o nowy budynek szpitalny wraz z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem dla helikopterów na dachu, w celu dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów
oraz programu Inwestora, w tym: opracowanie projektu przebudowy istniejącej rozdzielni oraz budow nowego obiektu dwutransformatorowej stacji Trafo z gregatem prądotwórczym", z uzyskaniem ostatecznej Decyzji - Pozwolenie na budowę.

Powierzchnia ok. 7000 m2