SZPITAL W GLIWICACH

2016 rok
Program funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji:

”Rozbudowa Gliwickiego Centrum Medycznego o nowy 6-cio kondygnacyjny budynek wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zagospodarowanie istniejących powierzchni szpitala”, zlokalizowanego w Gliwicach, przy ul. Kościuszki 29”.