SZPITAL W KLUCZBORKU


Pełnobranżowy projekt wraz z dokumentacjami kosztorysowymi oraz formalno-prawnymi (uzgodnienia, pozwolenia i inne) przebudowy i rozbudowy istniejących obiektów, zlokalizowanych w Kluczborku, przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 21, z przeznaczeniem na obiekt ochrony zdrowia pn.: ”Centrum Leczenia Chorób Kręgosłupa”, będący szpitalem o specjalności: neurochirurgia i ortopedia, wraz z zagospodarowaniem terenu, przyłączami, jak również późniejszymi zmianami (projekty zamienne nr 1 i 2) oraz nadzorami autorskimi.


6-cio kondygnacyjny obiekt szpitalny, o pow. ok. 4 500 m2, z oddziałem diagnostyki zabiegowej, zawierającej m.inn. pomieszczenia: tomografu, rezonansu magnetycznego i RTG wraz z zestawem pomieszczeń towarzyszących i uzupełniających, dwa oddziały szpitalne (ok. 550 m2 / każdy oddział), blok operacyjny dla 2-ch sal operacyjnych wraz z zestawem pomieszczeń towarzyszących i uzupełniających (pow. ok. 550 m2), gabinety lekarskie, zabiegowe, aptekę i inne. Pomieszczenia techniczno-technologiczne, w tym: kotłownia, gazy medyczne, odpady medyczne, stacja Trafo i inne