KRAKOWSKIE CENTRUM RECHABILITACJI I ORTOPEDII BUDYNEK NR 7

 

2014 / 2015 rok

Projekt budowlany i wykonawczy, pełnobranżowy przebudowy (rozbudowy i nadbudowy) bez zmiany sposobu użytkowania, istniejącego budynku szpitalnego – oddziału rehabilitacji w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie, przy Al. Modrzewiowej 22 , w ramach projektu pn: ”Przebudowa budynku nr 7 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii oraz jego otoczenia dla potrzeb szpitalnego oddziału rehabilitacyjnego, na działce nr 228/2 obr.9, jedn. Ewid. Krowodrza, Al. Modrzewiowa 22 w Krakowie”

Powierzchnia ok. 2000 m2